Onko palkankorotus ajankohtainen asia sinulle? Palkankorotus.fi tarjoaa hyväksi havaittua tietoa palkankorotukseen liittyen. Tavoitteenamme on koota kaikki tarpeellinen tieto ulottuvillesi. Löydät sivuilta tietoa milloin palkankorotusta kannattaa pyytää, millä perusteilla sitä myönnetään ja miten voit tehokkaasti pyytää sitä.

Tervetuloa,

Palkankorotus.fi tiimi

Palkankorotus lyhyesti

Palkankorotus on prosessina hyvin yksinkertainen. Käsittelemme tällä sivustolla tietoa kuinka yksittäinen työntekijä voi hakea korotusta, mutta samoja neuvoja voi hyödyntää korotuksen hakemiseen esimeriksi työtiiminä tai projektiryhmänä.

Korotus palkkaan tarkoittaa hyvin yksinkertaisesti palkkasumman nostamista tasolle, jonka sinä ja työnantajasi katsotte olevan työpanoksesi arvoinen.

Prosessin alkaa aina sinun taholtasi. Sinun tulee itse ottaa vastuu palkankorotuksen saamisesta ja tehdä aloite sen suhteen. Koko prosessin voi jakaa kolmeen osaan. Tässä prosessi lyhyesti. Saat lisää tietoa kun luet sivun loppuun.

1. Valmistautuminen. Valmistaudu neuvotteluihin selvittämällä itsellesi miksi ansaitset korotuksen.

2. Oikea hetki. Valitse paras aika neuvotella asiasta.

3. Neuvottelu. Hoida neuvottelu asiallisesti, asennoidu oikein ja perustelu miksi ansaitset palkankorotuksen.

Palkankorotukset

Korotuksia voi tapahtua työehtosopimusten avulla ”automaattisesti”, mikä koskee myös sinun työtilannettasi. Muista kuitenkin, että työehtosopimusten määrittelemä palkka on vain alan minimipalkka. Siihen päälle on mahdollista ja kannattaakin hakea lisiä.

Palkankorotukseen voi hakea viitteitä muilta samassa työtehtävissä olevilta kollegoilta tai muissa työpaikoissa olevilta tutuilta.

Korotukset kannattaa pitää realistisina, mutta lähteä neuvotteluihin sillä varalla, että työnantajasi tinkii palkastasi hieman. Laita haluamaasi summaan hieman neuvottelulisää. Jos mahdollista niin ajoita neuvottelu sopivaan ajankohtaan, kun tulevan vuoden budjettia suunnitellaan.

palkankorotus

Palkankorotusperustelut

Omat perustelut palkankorotuksen saamiseksi voivat olla hyviä tai huonoja. Huonoja tietysti kannattaa välttää. Niitä ovat omien kulujen nouseminen tai vaikka kodinkoneiden hajoaminen. Omat tarpeesi eivät säväytä työnantajaasi samalla tavalla kuin itseäsi. Niiden ei katsota olevan yrityksen toiminnan kannalta järkeviä palkankorotukseen oikeuttavia asioita, joten kaikki sellaiset on parempi jättää mainitsematta. Myöskin kollegan parempi palkka ei ole järkevä peruste nostaa juuri sinun palkkaasi ellei työpanoksenne ole yrityksessä täysin sama. Silloinkin asia kannattaa esittää juuri siltä kannalta eikä taloudelliselta näkökulmalta.

Hyviä perusteluita ovat kasvanut osaaminen, vastuun nouseminen tai merkittävä rooli tärkeissä hankkeissa ja projekteissa. Mitä enemmän voi kertoa hyödyistäsi ja merkityksesi noususta yritykselle tai jopa suorasta työstäsi, mikä on korottanut yrityksen liikevaihtoa, sitä paremmalla pohjalla olet neuvotteluissa. Asioita kannattaa laittaa paperilla listaten vaikka käymiäsi koulutuksia tai projekteja, joihin olet ottanut osaa. Pidä keskustelu positiivisena.

Työnantajan perustelut hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi syntyvät helposti omista keskustelun aloituksista. Toki siihen vaikuttaa yrityksen tilanne sekä hänen mielikuvansa työsuorituksestasi. Sinulla on kuitenkin suuri vaikutus siihen, miten keskustelu etenee. Jos keskustelu näyttää kääntyvän hylkäykseen, kannataa asiaan suhtautua mielenkiinnolla. Kysy vinkkejä korotuksen takaamiseksi jatkossa tai jopa selkeitä tehtäviä joita voisit tehdä. Kysy miten voisit saada korotuksen esimerkiksi 2 kuukauden kuluttua.

Työnantajasi luultavasti arvostaa asennettasi ja auttaa sinua samaan korotuksen, koska silloin te molemmat hyödytte asiasta. Muista kiittää työnatajaa hänen ajastaa joka tapauksessa.

Palkankorotuspyyntö

Palkankorotusta tulee aina itse pyytää, vaikka työehtosopimus tai työsopimus sen määrittelisikin. On sinun vastuullasi muistaa asia. Myös ikälisiä yms kannattaa hakea tai ainakin palkanlaskijaa muistuttaa asiasta, jos virallisempaa käytäntöä ei vaadita.

Pyyntöön kannattaa varautua hyvissä ajoin. Hakemukseen kannattaa käyttää aikaa ja valmistella se hyvin. Lue siitä lisää seuraavassa kappaleessa. Tutustu työnantajasi taloudelliseen tilanteeseen, sillä sen merkitys palkkaneuvotteluissa on aina merkittävä. Huonoina aikoina palkankorotusta voi tietysti pyytää, mutta työnantajan on helpompi turvautua perusteluun heikosta taloudellisesta tilanteesta.

Tiettyjen tutkimuksien mukaan myös pyynnön ajankohta voi vaikuttaa asiaan. Parhaaksi ajaksi on katsottu torstai-iltapäivä. Huonoin aika on keskiviikko.

Pyynnön tekemiseen kannattaa varata työnantajalta aina aika. Isommissa organisaatioissa tämä on ainakin välttämätöntä.

Palkankorotushakemus

Palkankorotusta voi hakea kirjallisesti tai suullisesti. Kirjallisen hakemuksen voi lähettää vaikka sähköpostissa. Tilannetta kannattaa kuitenkin miettiä sen mukaan, että millaiset välit työnantajan kanssa on. Jos tulette hyvin toimiin niin pyyntö kannattaa tehdä suullisesti. Varaa siihen sopivasti aikaa ja rauhallinen paikka, jotta voitte neuvotella asian rauhassa läpi.

Kirjallinen hakemus on hyvin yksinkertainen. Voit ladata valmiin hakemuspohjan täältä. Hakemuksen voi lähettää sähköpostilla, postin kautta tulostettuna tai viedä yksinkertaisesti työnantajalle suoraan käteen.

Tärkeimmät asiat, mitä hakemuksesta täytyy löytyä ovat sinun tietosi, selkeät perustelut miksi ansaitset korotuksen, kuinka paljon haluat korotusta sekä allekirjoitus ja päiväys.

Palkankorotus takautuvasti

Yleiset palkankorotukset voidaan maksaa joskus takautuvasti. Isommat organisaatiot ja julkisen hallinnon elimet, esimerkiksi kaupungit voivat toimia näin. Palkkaan on myös mahdollista saada viivästyskorkoa.

Palkankorotuksesta on hyvä pyytää kirjallinen vahvistus, vaikka sähköpostin muodossa. Todella selkeä suullinenkin vahvistus käy, mutta myöhemmin sen osoittaminen todeksi on vaikeampaa. Kirjallisen pyynnön tai tarkemmin sanottuna hyväksymisen avulla palkankorotusta ei voi noin vain evätä enää myöhemmin.

Korotuksen pyytämiseen takautuvasti kannattaa aina suhtautua neuvottelevan asenteen kanssa. Sopiva yhteinen ratkaisu on aina helpompi, nopeampi ja halvempi molemmille osapuolille kuin asian riitauttaminen. Jos ratkaisua ei löydy, voit ehdottaa välimuotoja, kuten korotuksen saamista ilman viivästyskorkoa.

Jos korotuksen takautuvalle maksulle löytyy vakaata näyttöä, kuten alan yleinen työehtosopimus, jota työpaikallasi ei ole noudatettu aikasemmin, on maksun pyytäminen helppoa. Jos työnantaja suhtautuu silloinkin asiaan nihkeästi, kannattaa ottaa yhteyttä alan järjestön neuvontapalveluihin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä palkankorotuksesta

1. Milloin voin pyytää palkankorotusta?

Palkankorotusta voi pyytää milloin vain. Kannattaa huomioida kuitenkin yleinen työnantajan taloudellinen tilanne. Paras aika on pyytämiselle on aina, kun olet tehnyt jotain merkittävää tai voit osoittaa kuinka arvokas olet työnantajalle.

2. Mitä, jos työnantajani hylkää korotuspyynnön?

Elämä jatkuu normaalisti. Ainakin työnantajasi joutuu miettimään jatkoa varten oletko todella paremman palkan arvoinen. Pyydä työnantajaltasi vinkkejä mitä voisit tehdä, jotta palkkatasoasi voisi korottaa. Asiasta ei kannata harmistua vaan pyytää perusteluita, joiden pohjaltaa omaa toimintaa voi kehittää. Jatka työskentelyä normaalistia ja entistä ahkerammin.

3. Millä perusteilla työnantaja voi hylätä pyyntöni?

Työantajalla ei tarvitse varsinaisesti perusteita palkankorotuksen hylkäämiseksi. Niitä kannattaa kuitenkin aina kysyä. Jos mielestäsi työtehtävät ja vastuut ovat kasvaneet, on sinulla silloin erinomainen tapaus vaatia ja perustella korotusta nykyiseen palkkaan.

4. Miten toimin, jos saisin muualla parempaa palkkaa, mutta nykyinen työnantajani ei suostu korottamaan palkkaani?

Voit aina irtisanoutua. Suosittelemme kuitenkin odottamaan ja rakentamaan paremmat perustelut palkankorotukselle. Jos voit osoittaa olevasi nykyistä palkkaasi arvokkaampi työnantajallesi, on hänellä aina riski menettää sinut. Voit huomauttaa asiasta ja kertoa muiden kiinnostuksesta sinua kohtaan. Odota ensimmäisen pyyntökerran jälkeen muutama kuukausi ja katso se harjoituskerraksi. Kerää parempi tietopaketti, minkä kanssa menet pyyntöä esittämään seuraavalla kerralla.

Paljon lisää tietoa palkankorotuksesta

Löydät paljon lisää tietoa artikkeleidemme ja kirjoituksiemme arkistoista.

Muista, voit aina myös lähettää meille kysymyksen aiheesta, vaikka nimettömästi! Jätä kysymys lomakkeen kautta.

Leave A Response

* Denotes Required Field