Henkilökohtainen palkanosa

Tässä artikkelissa käsittelemme henkilökohtaista palkanosaa. Käymme läpi:

  • Mitä tarkoittaa henkilökohtainen palkanosa
  • Mistä se muodostuu.
  • Kuinka paljon henkilökohtainen palkanosa on
  • Kuinka voit käyttää sitä hyödyksesi palkankorotuksessa.

Henkilökohtainen palkanosa

Henkilökohtainen palkanosa on usein työehtosopimuksesta tuleva osa palkkausta, jonka määrään sinä voit suoraan vaikuttaa omilla teoillasi eli käytännössä ne eivät ole riippuvaisia työtehtävästä tai työajoista vaan sinusta.

Mistä henkilökohtainen palkanosa muodostuu?

Käytännössä palkanosan muodostuminen voidaan tiivistää kolmeen kohtaan:

1. Palvelusvuosien määrä eli siis työkokemus. Mitä enemmän omaat työkokemusta, käytännössä siis sen alan tehtävistä, joita nyt teet, sitä enemmän palkkaa tulet samaan.

2. Työsuoritus. Sinun suorittamasi työn laatu vaikuttaa aina. Työtä arvioidaan erilaisin menetelmin, kuten tulosten, ammatinhallinnan ja toimintaympäristön hallinnan perusteella. Käytännössä työsuorituksien pohjalta saatava palkkaus on aina osa jonkinlaista kannustavaa palkkausta. Osittain se vastaa tulospalkkausta.

3. Osaaminen. Osaaminen ja/tai työn vaativuus nostavat palkkaa. Usein ne ovat sama asia. Työ vaatii enemmän, jolloin sinulta vaaditaan enemmän osaamista. Käytännössä mitä enemmän osaat ja mitä vaativampiin tehtäviin hakeudut, sitä enemmän saat palkkaa. Kannattaa siis harkita opiskelua ja oppimisen aloittamista, että jatkamista koko ajan sekä hakeutumista ylennyksiin aina kun mahdollista.

Bonuksena on joissakin sopimuksissa vielä harkinnan varainen osuus, jonka saamiseksi ei ole tarkkoja määrittelyjä vaan niistä voidaan sopia esimerkiksi kehityskeskusteluissa.

Kuinka paljon henkilökohtainen palkanosa on?

Henkilökohtaisen palkanosan määrä on täysin riippuvainen alastasi ja se vaihteleekin hyvin paljon. Käytännössä suuruuden haarukaksi voi heittää 0 – 50 %. Joissakin paikoissa suoraan sovittavissa itse eli käytännössä se voi olla 100 %.

Vaikutus palkkaan on huima mitä korkeammaksi prosenttiluku nousee. Täytyy huomioida, että pienikin prosenttiluku vaikuttaa kuitenkin merkittävästi palkkaan.

Mitä lukuja voidaan sanoa käytännössä. Se vaihtelee huomattavasti. Joillakin se on käytännössä vain kymmeniä euroja kun taas toisilla se tarkoittaa satoja tai tuhansia euroja.

Henkilökohtainen palkanosa ja palkankorotus

Kuinka henkilökohtaista palkanosaa käytetään palkankorotuksessa? Kuten alussa sanoin, ovat kaikki avaimet kädessäsi. Voit omalla suorituksellasi vaikuttaa palkkaasi. Kehitä itseäsi. Tee työsi hyvin.

Leave A Response

* Denotes Required Field