Kehityskeskustelu ja palkankorotus

Kehityskeskustelun tarkoitus on parantaa työhyvinvointia. Osa työhyvinvointia on työhön sitoutuminen, sitouttava ja motivoiva palkka. Kehityskeskustelu on siten oiva paikka puhua palkankorotuksesta.

Kehityskeskusteluissa työntekijä ja yleensä lähimmäinen tai lähimmäiset esimiehet käyvät kerran tai pari vuodessa läpi työhön liittyviä asioita luottamuksellisesti läpi. Tarkoituksena on saada läpikatsaus työhön, tavoitteisiin, osaamiseen ja mahdollisuuksiin kehittää osaamista. Tietysti lisäksi yleiseen työhyvinvointiin. Nämä ovat kaikki asioita, jotka kuuluvat erinomaisiin palkankorotuksen perusteluihin. Keskustelun tavoitteena on seuranta ja uusien tavoitteiden luominen sekä asettaminen.

Tämän takia kehityskeskustelu on luonnollinen tilanne tuoda esille omaa osaamista ja saavutuksia. Lisäksi voit kertoa kuinka aiot tulevaisuudessa parantaa ja lisätä osaamistasi. Voit käydä läpi kiinnostuksen kohteitasi ja tuoda esille urasuunnitelmiasi. Silloin voit myös saada esimieheltäsi luontevasti vinkkejä mitä voisit tehdä päästäksesi eteenpäin. 

Kehitykeskusteluun valmistatuminen palkankorotus mielessä

Käydään läpi asioita kuinka kehityskeskusteluun voi valmistautua. Tärkeintä sinun kannaltasi on valmistautuminen työntekijän näkökulmasta. Asiat ovat hyvin paljolti samoja kuin valmistautuminen palkkaneuvotteluun, mutta sisältäen kehityskeskutelulle ominaisia vivahteita. Tietysti esimies ei välttämättä oleta, että tilanne kääntyy palkkaneuvotteluksi, joten se kannattaa ottaa huomioon etukäteen. Voit ottaa myös suoraan tavoitteeksi, että tämä on vasta ensimmäinen askel palkankorotukseen ja keräät tarvitsemasi tiedot tästä tilaisuudesta, jotta voit valmistella palkankorotuspyyntöäsi. Voit myös sopia keskustelun päätteeksi ajan palkkaneuvotteluun.

Yleisiä asioita valmistautumisessa:

  • Työntekijän kannattaa tarkistaa omat toimenkuva, työtehtävät ja viimeaikaiset saavutukset
  • Kannattaa myös tutustua uudestaan yrityksen tavoitteisiin ja strategiaan sekä miettiä kuinka ne näkyvät omassa joka päiväisessä työssä. Miten voit edistää niiden saavuttamista?
  • Omaa osaamista ja tavoitteita kannattaa miettiä erityisesti, koska niihin voit vaikuttaa kaikkein eniten. On tietysti järkevää peilata niitä koko yrityksen tavoitteiden kannalta. Kehityskeskustelu on hyvä tilaisuus selvittää yrityksen tarjoamia mahdollisuuksia osaamisen parantamiseen. Voit myös pyytää apua ja tukea omalta esimieheltäsi.
  • Käy läpi myös oma tilanteesi työhyvinnoinnin – ja jaksamisen kannalta. Ne ovat tärkeitä asioita. Voit kertoa vapaasti millainen tilanteesi on ja ehdottaa parannuksia. Jos nykyinen työ tuntuuu tylsältä, ehkä voit vaihtaa roolia tai kasvattaa vastuuta? Miten muuten voisi edistää sisäistä ilmapiiriä?

Voit myös miettiä asiaa esimiehen näkökulmasta. Miten hän voisi tukea sinua? Voit kehittää valmiita ratkaisuja, jos tiedät tai löydät sellaisia. Esimies on aina kiinnostunut organisaation työilmapiiristä ja yleisestä motivaatiosta. Jos sinulla on hyviä ehdotuksia niiden parantamiseksi, voit helposti napata ylimääräistä vastuuta niiden kehittämiseen. Se tietää melko varmasti myös palkankorotusta.

Kehityskeskustelun sisältö

1. Työtehtävien tavoitteet

Työtehtävien tavoitteet on tärkeää vetää yrityksen kokonaistavoitteista sekä edustamasi yksikön tai tiimin tavoitteista. Ensimmäiset askeleet ovat päätavoitteiden valinta sekä seurannan mittareiden valitseminen. Nämä täytyy lisäksi asettaa tärkeysjärjestykseen, jotta työntekijän prioriteetit ovat kohdallaan ja työaika voidaan kohdistaa tärkeimpiin asioihin.

Toinen askel selkeyttää asioita, joiden avulla tavoitteet voidaan saavuttaa. Kuinka osaamista pitää kehittää, jotta tarvittaa tietoa ja taitota löytyy. Miten kollegat, tiimi ja esimies voi edistää tekemistä? Tarvitaanko ulkoista ohjausta, uusi työvälineitä tai tekniikoita?

2. Henkilökohtaiset tavoitteet

Henkilökohtaiset tavoitteet liittyvät oman urasi kehittämiseen. Tärkeää olisi, että ne ovat linjassa työtehtävien kanssa. Muihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyvät työhyvinvointi ja jaksaminen työssä. Näitä asioita voidaan seurata työmäärällä, sairaspäivillä ja ylitöillä. Tietysti lisäksi myös yleisellä viihtyvyydellä ja sisäisten suhteiden hyvinvoinnilla.

Jos asioita pitää kehittää, asettakaa toimia ylös, jotka toteutatte.

3. Palkka

Palkasta puhuminen ei ole luonnollinen askel kehistyskeskustelussa, mutta se voidaan liittää siihen. Jos huomaat, että keskustelu sujuu eteenpäin ja pystytte yhdessä luomaan hyviä tavoitteita ja esimiehesi on tyytyväinen, voit ottaa esille palkkauksen. Esitä asia rauhallisesti. Palkkapyyntö kannattaa olla mielessä etukäteen niin pystyt esittämään tarkan luvun mitä ajattelit. Haasteena on, että esimiehesi ei todennäköisesti ole varautunut asiaan. Normaalisti on tärkeää saada asiaan päätös siltä istumalta, mutta tässä tapauksessa kannattaa ottaa rauhallisemmin.

Esitä pyyntö ja asettakaa yhdessä päivämäärä milloin palaatte asiaan päätöksen kanssa. Voit myös ehdottaa jonkinlaista tulospalkkausta ja selkeää tavoitteiden mukaista seurantaa asiaan. Siihen voitte luoda päätöksen jopa sillä hetkellä, jos esimiehelläsi on valta päättää palkastasi yksin. Muussa tapauksessa anna hänelle aikaa, mutta aseta päivämäärä milloin palaatte asiaan. Pyri samaan sillä välin hyviä tuloksia aikaan, jotta voit näyttää olevasi tosissasi.

Leave A Response

* Denotes Required Field