Onko palkkasi liian pieni?

Suomalaiset suuryritykset ovat joutuneet lomauttamaan ja irtisanomaan väkeä todella paljon viimeisen 10 vuoden aikana. Se on johtanut siihen, että jäljelle jääneet työntekijät eivät ole läheskään aina toimenkuvaa vastaavassa roolissa. Se taas tarkoittaa sitä, että palkkataso ei vastaa työmäärää ja vastuuta.

Monesti tilanteeseen päädytään ajautumalla. Tiettyä tehtävää tai projektia on hoitanut tietty määrä ihmisiä, kunnes osasta on jouduttu luopumaan. Jäljelle jäänyt porukka joutuu hoitamaan saman työn, mutta pienemmällä ihmismäärällä. Työmäärät kasvavat. Vastuu lisääntyy ja vastuualueet muuttuvat. Alkuperäinen työnkuva on vaihtunut joksikin toiseksi.

Osassa yrityksistä tämän on johtanut esimies – ja työnjakotehtävien ajatumisen aikaisemmin esimerkiksi asiantuntijaroolissa olleiden henkilöiden vastuilla. Kolmas yleinen tehtävä on erilaisten prosessien valvonta. Usein muutos tapahtuu nopeasti. Työnluonne, – rytmi ja vastuut vaihtuvat.

Mutta palkka jää ennalleen. Toki TES tuo pakollisia korotuksia palkkaan, mutta vaihtunut rooli ei näy mitenkään.

Oletko sinä tässä tilanteessa?

Jos olet käynyt vastaavan prosessin ja uskot, että sinun pitäisi saada lisää palkkaa, olet hyvinkin oikeassa. Omaa työmäärä ja vaativuutta voi hyvin arvioida itse. Niistä kannattaa puhua esimiesten kanssa kun vain on mahdollista. Yksi hyvä tilaisuus on aina kehityskeskustelu. Itsekseen pohdiskelu, harmittelu ja manaaminen ei auta mitenkään. Asiasta pitää pystyä puhumaan, jotta tilanne voi muuttua.

Mitä kannattaa tehdä?

Kannattaa kirjata ylös kaikki muutokset toimenkuvassasi. Varsinkin sellaiset joista on tullut pysyviä. Muutoksien avulla pystyt osoittamaan, että palkkasi ei ole ajantasalla. Kirjattavia muutoksia ovat päivä – tai viikkokohtaisen työmäärän kasvu, lisääntyneet ylityöt, vaatimustasojen nousu työtehtävissä tai vastuun kasvaminen tuotannollisessa päässä.

Voit ajatella omaa arvoasi myös toisella tapaa. Mikäli aikaisemmin samoja töitä on tehnyt useampi henkilö, mutta nyt jäljellä on vain sinä tai määrä on muutenkin huomattavasti laskenut, voidaan sanoa että strateginen arvosi on noussut huomattavasti.

Mikäli näiden lisäksi olet joutunut muista tehtävistä nousemaan tai ottamaan vastuullesi esimies – tai hallinnollisia tehtäviä, joista ei ole työsopimuksessa puhetta, ovat ne loistavia palkankorotuksen perusteita. Vielä tämän lisäksi uusien työntekijöiden perehdyttäminen on loistava syy neuvotella lisäpalkasta.

Oikeudenmukaisuus ennen kaikkea

Jos työnantaja on pystynyt tekemään merkittäviä säästöjä irtisanomalla tai lomauttamalla työntekijöitä, mutt samalla antamalla sinulle uusia tehtäviä, on tietysti reilua, että siitä korvataan myös rahallisesti. Tai jos olet omalla hyvällä työlläsi onnistunut tuottamaan yrityksellesi normaalia enemmän jotain arokasta, on myös siitä luonnollista olettaa rahallista korvausta. Tämä voi vaatia sitä, että pyydät korvausta.

Esimies voi tietysti yrittää evätä korvauksen vetoamalla työsopimukseesi ja sen mukaiseen yleiseen ansiotasoon. Mutta sen takia on hyvä laatia ennakoon perustelut työnmuutoksesta sekä tutustua oman alan palkkavertailuihin. Aina kannattaa pyrkiä alan keskipalkkaa korkeammalle tasolle.

Milloin on oikea aika kysyä palkankorotusta?

Palkankorotusta voi pyytää milloin. Tottakai yrityksen taloudellinen tilanne vaikuttaa asiaan, mutta yt-neuvottelutkaan eivät ole este palkankorotuksen saamiselle. Todennäköistä on, että niiden jälkeen jäljelle jääneiden palkkoja on jopa varaa hieman nostaa. Maailman yleinen taloustilanne ei myöskään ole asiaan kuuluva mittari. Tärkeintä on aina oma henkilökohtainen tilanteesi ja kykysi vaikuttaa ympäristöösi.

Pyytää ja neuvotella kannattaa aina. Varsinkin jos tietää, että tekee hyvää työtä. Pyytämättä jättäminen on pahempi tilanne kuin saada hylätty päätös. Pyytämisestä ei potkuja voi saada. Suurin este on oma vaatimattomuutemme.

Voit miettiä asiaa myös toistenpäin. Kuinka usein uskot, että palkankorotusta tullaa sinulle tarjoamaan? Harvoin. Sen takia on tärkeää ottaa itse asiasta vastuu.

Jos työnantajasi on millään tavalla järkevä, hän kyllä tajuaa, että on vain fiksua tarjota sinulle lisää palkkaa sitouttamiseksi ja kannustamiseksi.

Vinkkejä palkankorotusperusteluihin

Jos työhösi on tullut seuraavia muutoksia niin on enemmän kuin todennäköistä, että sinun tulisi ansaita lisää palkkaa.

  • Työmääräsi on lisääntynyt huomattavasti
  • Olet saanut hallinnollisia-, esimies-, valvonta- tai opetustehtäviä
  • Vastuusi määrä tai vastuualueidesi määrä on kasvanut
  • Palkkasi on selkeästi alle alan yleisen palkkatason
  • Työtehtävien vaativuus on muuttunut
  • Osaamisesi on kasvanut huomattavasti
  • Olet tehnyt huomattavasti keskimääräistä parempaa tulosta tai saanut erinomaisia saavutuksia.

BONUS VINKKI: Harkitse pyytämistä juhlapyhien tienoilla, kuten jouluna milloin on todennäköistä uskoa, että esimies on anteliaammalla mielellä.

Leave A Response

* Denotes Required Field