Osaamisen lisäämisellä palkankorotus

Palkankorotus osaamisen lisäämisellä tarkoittaa oman ammatitaidon lisäämistä tai syventämistä. Jatkuva osaamisen kehittäminen turvaa palkan pysymisen hyvällä tasolla ja työllistymisen. Itsensä kehittäminen voi tarkoittaa tietojen ja taitojen päivittämistä nykypäivänä vaaditulle tasolla, se tarkoittaa osaamisen syventämistä eli jatkokouluttautumista tai jopa täysin uutta suuntaa.

Yksittäisen työntekijän osaamisen kehittyminen takaa, että työyhteisön ja koko yritys kehittyy eteenpäin. Kuten huipputiimeissä niin yrityksissäkin yksittäisten henkilöiden osaamisen taso muodostaa loppusumman. Osaamisen kehittäminen pitäisi olla koko yrityksen yhteinen tavoite, mutta siitä kannattaa tehdä henkilökohtainen tavoite myös. Mitä enemmän haluat päästä eteenpäin ja kehittyä, sitä enemmän ja paremmin jäät työnantajasi mieleen. Eteenpäin pyrkijät halutaan pitää mukana ja se voi tarkoittaa palkankorotusta.

Osaamisen lisääminen on itsessään tavoite, mutta miten ja mihin suuntaan sitä kehitään pitäisi olla tiedossa myös. Kaikenlaisia asioita voi oppia, mutta suunnan pitäisi olla yritystä hyödyttävä. Tämä tarkoittaa parempaa tuotantoa, kasvavaa tietopääomaa sinun alaltasi tai parempaa mahdollisuutta palvella yrityksen asiakkaita.

Eri tapoja kehittää osaamista

 • Seminaarit, konferenssit ja valmennukset
 • Ammattikirjallisuuden lukeminen
 • Ammattilehtien ja muiden medioiden seuraaminen
 • Yrityskohtaisesti tilatut koulutukset, kehitysohjelmat ja valmmenukset
 • Uudet tutkintoon johtavat koulutukset
 • Ryhmä –  tai tiimikohtaiset valmentautumiset ja mentoroinnit
 • Henkilökohtaiset valmennukset ja mentorit
 • Yrityksen sisäiset tutkimus – ja kehityshankkeet
 • Jokainen projekti on yleensä oppimismatka, joka vaatii kehittymistä
 • Toimien vaihto yrityksen sisällä
 • Asiakasyrityksissä läheisesti toimiminen

 

Osaamisen kehittämisen tärkeys

Tärkein syy on pitää sinut kilpailukykyisenä, mikä takaa taloudellisen turvan ja taloudellisen varauden nostamisen. Tämä ei kuitenkaan ole tärkein syy, mikä kannattaa työnantajalle esittää, kun koulutuksiin haluaa. Silloin tärkeintä on esittää asia työnantajan kannalta. Miten uusi osaaminen voi lisätä yrityksen sinusta saamaa hyötyä. Se tietysti tarkoitaa yrityksen pitämistä yhä enemmän kilpailukykyisenä sekä yrityksen taloudellisen hyödyn kasvamista.

Kun osaamisesta tulee niin tärkeä kuin sen pitäisi olla, kannattaa sille laatia suunnitelma ja selkeät tavoitteet. Selkeä suunta on tarpeellista, jotta voidaan tietää minne halutaan päästä. Kun tiedät sen, voit työnantajallesi kertoa mitä hän tulee sinulta samaan ja voit perustella paremmin palkkapyyntösi.

Osaamisen kasvaminen on tärkeää myös viihtyvyyden ja jaksamiseen. Jatkuva samojen asioiden toistaminen käy lopulta tylsäksi. Kehittyminen on raskasta, mutta se pitää työn mielenkiintoisena ja mielen kirkkaana. Se on organisaation menestyksen kannalta elintärkeää pitkällä aikavälillä. Osaavat ja viihtyvät työntekijät luovat hyvän pohjan menestymiselle.

Haasteet, joita kohtaat

Listasimme yleisimpiä haasteita, joita jokainen meistä kohtaa työpaikoilla ja työelämässä. Tiedostomalla nämä asiat, voit kumota niiden vaikutuksen ja luoda osaamisesta tärkeimmän myyntivalttisi.

1. Suunnitelmallisuuden puute

Suurin haaste on, että kukaan ei vastaa varsinaisesti henkilöstön tai juuri sinun koulutuksestasi. Se johtaa siihen, että osaamista ei ajatella osana strategiaa tai tavoitteita. Uutta on vaikea luoda, jos organisaatio ei opi uutta tai tuo uutta organisaation ulkopuolelta.

Suunnitelmallisuuden puute johtaa siihen, että kilpailukyky laskee ja yksilöiden kysyntä työmarkkinoilla laskee. Samalla on vaikea vaatia markkinoiden asettamaan palkkatasoa tai sitä korkeampaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että sinun täytyy olla aina vastuussa omasta osaamisesta. Ole se henkilö kuka tarttuu pomoa hihasta ja kysyy päästä mukaan kehittäviin projekteihin tai koulutuksiin.

2. Resurssien puute

Usein puutteena ei ole raha. Koulutuksia, kirjallisuutta ja jopa valmennuksia saa edullisesti. Puuttuvat resurssit ovat yleinsä aika ja tieto. Tieto mitä on tarjolla ja aika hyödyntää mahdollisuuksia. Tämä on vaikea yhtälö sillä mitä enemmän aikaa kuluu, sitä tarpeellisempaa uusi osaaminen on.

3. Laaja valikoima

Laaja valikoima on ongelma, jos todella tarkkaa kehityssuuntaa ei ole. Sen takia sinun henkilökohtainen suunnitelma on tärkeä. Pystyt helpommin luomaan itsellesi sopivan polun kouluttautumisen matkalla. Tarvitset toki ohjausta, mutta hyödynnä esimiestäsi mahdollisimman paljon ja selvitä millaista osaajaa he kaipaavat ja mikä osaaminen on yritykselle hyödyksi. Siitä maksetaan lisää.

Kuinka otat esimiehesi mukaan

Esimiehesi on muutamasta syystä tärkeässä asemassa kun puhutaan osaamisen kehittämisestä. Hän on henkilö kuka voi päättää mihin koulutuksiin pääset ja miten pystyt kehittämään osaamistasi. Esimieheltäsi saa myös kehitystavoitteita, joiden avulla tiedät mihin suuntaan kannattaa pyrkiä, että palkankorotus on taattu. Hän pystyy tarjoamaan sinulle, kun vain osoitat intosi, mahdollisuuksi kehittää itseäsi eri projektien tai tutkimuksien kautta.

Tärkeää on, että avaat asiasta keskusteluyhteyden esimiehesi kanssa. Ole jatkuvasti innostunut ja kiinnostunut mahdollisuuksista. Sen kautta niitä alkaa myös satelemaan ja työnantajasi oppii tuntemaan sinut henkilönä, kuka on asiasta kiinnostut. Silloin sinulle on niitä helppoa myös tarjoa, jos vertailukohtana on joukko ihmisiä, ketkä eivät ole millään tavalla kiinnostusta osoittanut.

Kuinka toimit tästä eteenpäin

1. Luo suunnitelma. On tärkeää päättää ja selvittää millaisia mahdollisuuksia sinulla on edetä urallasi ja työssäsi.

2. Ota vastuu itsestäsi. Opiskele ja lisää osaamistasi vaikka itsenäisesti. Se maksaa takaisin ja pitää työn mielenkiintoisena.

3. Ota esimiehesi mukaan mahdollisimman pian. Avaa keskusteluyhteys esimiehesi kanssa. Vinkkaa, että olet kiinnostunut kehittymään ja hyödyttämään yritystä sen avulla.

4. Aloita toteuttamaan suunnitelmaasi. Hyppää mukaan ensimmäiseen vastaan tulevaan mahdollisuuteen!

Leave A Response

* Denotes Required Field