Palkankorotus koeajan jälkeen

Koeajan tarkoitus on selvittää, että työsuhteen jatkamiselle tarvittavat edellytykset täyttyvät. Usein tämä tarkoittaa kehityskeskustelua koajan päätteeksi eli varsinaisen työsuhteen alussa. Koeajalle on aina annettava tietty kesto, joka työnantajan tulee ilmoittaa. Maksimi aika on neljä kuukautta, eikä koeaikaa enää sen jälkeen voi jatkaa. Koeaikana työsopimus voidaan myös päättää välittömästi, mikäli sopimuskumppanit eivät pääse yhteisymmärrykseen työsuhteen toimivuudesta.

Koeajan käyttäminen on hyvin yleistä. Normaalisti silloin työskennellään alennetulla palkalla, tosin monesti käy niin, että palkkaa ei nostetakaan koeajan jälkeen.

Kuinka varmistat palkankorotuksen koeajan jälkeen.

1. Pyydä palkankorotus ennakkoon ja tee kirjallinen sopimus asiasta. Koeajan päättyminen ei tarkoita automaattisesti, että palkkaa pitäisi korottaa. Monesti meillä on vain se oletus, että palkka tulee nousemaan, mutta mikään ei velvoita työnantajaa tekemään sitä. Sen takia on tärkeää pyytää sitä ennakkoon. Tämän lisäksi sopimuksesta kannattaa tehdä kirjallinen vedos, jonka allekirjoitatte.

Tärkeää on huomata, että palkankorotus kannattaa sitoa vain ja ainoastaan koeajan päättymiseen. Osa esimiehistä voi asettaa sille vielä tässä vaiheessa ehtoja, joihin ei välttämättä kannata suostua. Esimerkiksi palkankorotus voidaan yrittää siirtää koeajan jälkeiseen kehityskeskusteluun tai sen lopputulokseen. Et voi tietenkään tietää millaisiin lopputuloksiin keskustelussa päästään tai itse lopulta täysin vaikuttaa siihen.

Aseta tavoitteeksi itsellesi runnoa läpi ehdotus ja saada siitä kirjallinen sopimus ilman turhia ehtoja.

2. Jos ensimmäinen ehdotus ei nappaa suoraan, käytä samaa kaavaa kuin tulospalkkauksessa tai palkan sitomisessa tavoitteisiin.

Esimiehen ei tietystikään tarvitse suostua mihinkään ehdotuksiisi. Siksi voi olla reilua sopia yhteiset tavoitteet koeajalle, millä osoitat että olet pätevä työhön ja ansaitset korkamman palkan. Tässä vinkit.

Kuinka palkankorotus sidotaan tavoitteisiin koeaikana:

1. Kysy esimieheltä, mitä hän odottaa sinulta ja miten voisit ylittää ne odotukset.

2. Kysy voisiko palkankorotusta sopia osaksi tavoitteiden täyttymistä.

3. Sopikaa yhteiset ja hyvin selkeästi mitattavat tavoitteet.

4. Sopikaa yhdessä yksinkertainen tapa korottaa palkkasi haluamallesi tasolle, jos täytät tavoitteet.

5. Tehkää päätöksestä kirjallinen yhteenveto, minkä molemmat allekirjoitatte.

3. Viimeisenä keinona on kysyä uudestaan koeajan loppupuolella. Silloin on vielä mahdollisuus irtisanoutua työsopimuksesta ilman seuraamuksia.

Aivan viimeiseksi keinoksi jätä kysyminen vasta koeajan päätteeksi. Silloin pyyntöön kannattaa valmistautua hyvin. Kerää kaikki koeaikasi hyvät suoritukset talteen ja hyödynnä niitä perusteluina. Mikäli vastuualueesi tai työn vaativuus nousee koeajan jälkeen, voit hyödyntää myös sitä perusteluna.

Tee selkeä lista perusteluista ja esitä ne esimerkiksi juuri koeajan jälkeisessä palaverissa. Ehdota rohkeasti korotusta nykyiseen palkkaasi näillä perusteilla. Mikäli koeaika on vielä käynnissä, voit viimeisenä oljenkortena käyttää irtisanoutumista työstä, jos ette pääse yhteisymmärrykseen korotuksen määstä.

Leave A Response

* Denotes Required Field