Palkankorotus perusteet

Palkankorotuksen saamiseksi tarvitaan usein hyviä perusteluita. Ainakin niiden kanssa työnantaja on helpompi vakuuttaa, että palkankorotus on ansaittua ja aiheellista. Tietyissä tapauksissa korotus tulee automaattisesti, mutta usein sitä tulee pyytää ja siitä joudutaan neuvottelemaan. Se kannattaakin muistaa. Pyytämättä usein ei saa mitään, vaikka sitä haluaisikin. Avaa siis suusi ja nosta asia esille.

Tässä artikkelissa käydään läpi perusteita, joiden pohjalta palkankororusta voi pyytää sekä käyttää niitä omissa tavoitteissa, jotta palkankorotuksen voisi saada tulevaisuudessa. Kukaan ei määrittele kuinka monta korotusta voit saada, joten tavoitteet kannattaa pitää korkealla ja tiedostaa, millä tavoilla korotuksia on mahdollista saada.

Käydään läpi perusteet.

Vastuu työpaikalla lisääntynyt

Tämä on itsestään selvää. Jos vastuusi lisääntyy, olet todennäköisesti melko automaattisesti oikeutettu palkankorotukseen. Asiasta kannattaa kuitenkin mainita ja kysyä, jos sellaista ei ryhdy kuulumaan. Vastuutehtäviin voi myös hakeutua juuri korkeampi palkka mielessä. Henkilöt, ketkä hakevat vastuuta mielellään, myös nostetaan korkeampiin tehtäviin helpommin. Normaalisti se tarkoittaa myös palkankorotusta.

Työmäärä lisääntynyt

Tämä kohta on myös toinen melko itsestäänselvyys. Kun työmäärä lisääntyy huomattavasti, tulee mukana myös jonkinlaisia korvauksia palkkaan. Joillekin se voi tarkoittaa myös kasvanutta työaikaa, mikä merkitsee myös luultavasti ylityökorvauksia tai muita lisiä. Tietenkään aina näitä ei mainita tai huomioida palkassa, jolloin asia jää sinun hoidettavaksesi. Saat sitä varten lisää vinkkejä palkankorotuksen pyytämisestä tämän kirjoituksen lopusta.

Työajat ovat muuttuneet

Työaikojen muuttuminen voi oikeuttaa sinut suurempaan palkkaan. Jos työaika on lisääntynyt merkittävästi niin silloin varsinkin tilanne on hyvin selkeä. Myös epämielyttävistä tai siis epänormaaleista työajoista voi pyytää parempaa korvausta. Jos työaikasi vaihtuu esimerkiksi normaalista 9-17 vaikka 14-22, voit pyytää korvausta siitä.

Työn tulokset ovat parantuneet tai kasvaneet

Omien suoritusten parantaminen on selkein tie palkankorotukseen. Joissakin työsopimuksissa se merkitsee automaattisesti palkankorotusta, mutta tietysti niin ei aina ole. Jos pystyt mittaamaan hyvin parantunutta suoritustasi ja näyttämään sen selkeästi, olet erittäin hyvissä neuvotteluasemissa palkkakeskusteluissa.

Yrityksellä menee paremmin

Yrityksen yleinen taloustilanne vois myös merkitä palkankorotusta. Työntekijät kuitenkin muodostavat kulmakiven talouden nousussa, joten osa siitä saattaisi kuulua heille. Mikäli pystyt yhdistämään kohenneeseen tilanteeseen omia hyviä suorituksiasi, olet aina paremmassa asemassa neuvottelujen suhteen.

Olet saanut lisää koulutusta

Kouluttautuminen tuo tietyissä työtehtävissä heti lisää palkkaa. Joissakin työpaikoissa siitä kannattaa neuvotella ja vaikka sopia ennakkoon ennen koulutukseen menoa. Joskus koulutusta täytyy hyödyntää ja osoittaa sen hyödyt työnantajalle.

Olet saanut lisää kokemusta

Karttunut työkokemus pitäisi taata paremman lähtöpalkan ainakin ja usein hyvän neuvotteluvaltin palkkaneuvotteluihin. Vaikka työmarkkinoilla puhutaankin, että kokeneiden sijaan suositaan nuoria niin työkokemuksesta voi silti olla etua, jos se kääntää niin. Kokemuksen pohjalta asioita vasta lopulta tiedetään, koulutus ei vielä takaa todellista osaamista, vain tiedon kuinka asiat menevät.

Työehtosopimus on muuttunut

Työehtosopimuksen muutoksien pohjalta palkankorotus voi tulla automaattisesti. Normaalisti työnanajat ja palkanlaskirjat reagoivat asiaan nopeasti, mutta pienissä yrityksissä asian kanssa kannattaa olla tarkkana.

Oman alan työehtosopimuksen palkka on minimi, jonka päälle voi tietysti neuvotella omat korotukset. Jos olet jo aikasemmin hakenut palkankorotuksen minimipalkan päälle, kannattaa asiasta puhua uudestaan, jos TES:iä koskeva korotus tulee.

Käytä perusteita palkankorotustavoitteina

Voit hyödyntää palkankorotuksen perusteita myös omina tavoitteina työurallesi. Tietenkään jokainen niistä ei toimi sillä tavalla, mutta osa toimii. Voit hyödyntää ainakin seuraavia

  • Lisää vastuuta
  • Kasvata työmäärää
  • Paranna tai nosta tuloksia
  • Kouluta itseäsi

Kaikkien näiden avulla voit nostaa omaa arvoasi työnantajasi silmissä. Mitä arvokkaampi olet heille, sitä enemmän työantajasi haluaa pitää sinut.

Pyydä palkankorotus

Muista, että palkankorotus tulee pyytää (ainakin yleensä). Ota vastuu siitä. Voit hyödyntää ilmaista palkankorotushakemusta.

Jos olet hakemassa korotusta ensimmäistä kertaa, kannattaa lukaista seuraavat vinkit aiheesta:

Leave A Response

* Denotes Required Field