Palkankorotusperustelut

Palkankorotus tarvitsee aina perusteluita. Joskus ne perustelut tulevat työehtosopimuksen mukaisesti, mutta tässä artikkelissa käsittelemme työntekijän itse alulle pistämään palkkaneuvottelua ja siihen sopivia parhaita perusteluita palkankorottamiseksi.

Jossain tapauksissa on mahdollista neuvotella koko palkasta kokonaisuutena. Joskus taas yksittäisen työntekijän mahdollisuus neuvotella palkasta koskee vain henkilökohtaista palkanosaa. Sen lisäksi on hyvä muistaa palvelusaikalisä, josta voi joutua itse muistuttamaan. Joka tapauksessa jokaisella työntekijällä on mahdollista ottaa osaa palkkaneuvotteluihinsa tai pyytää sellaista.

Palkankorotusta kannattaa ennakoida ja kysellä esimerkiksi työkavereilta, että millä perusteella palkankorotuksia on aikaisemmin annettu. Pienemmissä yrityksissä palkkaneuvottelut ovat aina helpoimpia suoritaa, koska silloin on helpointa päästä neuvottelemaan suoraan työnantajan kanssa.

Perusteluita on hyvä listata paperille ylös. Se auttaa hahmottamaan niitä ja niiden arvoa paremmin. Se auttaa sinua myös valmistautumaan neuvotteluihin paremmin, kun tiedät mitä aiot sanoa ja mitä voi välttää.

Huonoja perusteluita

Palkankorotusta pyytäessä tulee välttää huonoja perusteluita. Sellaisia ovat kaikki perustelut, jotka eivät suoranaisesti vaikuta työnantajaan eli sinun henkilökohtainen elämäntilanteesi tai taloustilanteesi. Työntanajaa ei kiinnosta, jos käytät enemmän rahaa kuin tienaat tai tarvitset uusia kodinkoneita. Näitä aiheita kannattaa välttää.

Myös kollegoiden tai tuttujen työntekijöiden palkkoihin vertaamista kannattaa välttää. Vaikka se tuntuukin epäoikeudenmukaiselta, ei se silti nosta sinun arvoasi työnantajan silmissä. Jokainen työntekijä on kuitenkin yksilö ja työpanos sekä osaaminen sen mukainen.

Lue seuraavasta kappaleesta toimivia perusteluita, joiden avulla neuvottelut saadaan pidettyä aisoissa ja työnantajan ajatukset oikean suuntaisina.

Hyviä perusteluita

Hyvien perusteluiden tavoitteena on saada työnantaja näkemään sinun arvosi yritykselle, jotta palkkasi olisi perusteltua. Jossain tapauksissa esimiehesi joutuu perustelemaan korotuksen hänen esimiehelleen, jolloin on järkevää auttaa lähintä esimiestäsi päätöksen kanssa, jotta hän voi auttaa omaa esimiestään näkemään päätöksen järkevyyden.

Hyviä syitä ovat aina työtehtävien muutos ja sen kautta lisääntynyt vastuu. Työtehtäviä voi vuosien saatossa kertyä lisää tai vastuu nousta äkillisesti ilman, että se näkyy palkassa. Aina palkankorottamista ei vain yksinkertaisesti muisteta. Sen takia on tärkeää, että sinä otat siitä vastuun. Voit käydä aluksi läpi tilanteen, mistä aloitit ja lopettaa siihen missä olet nyt. Selkeä ero työtehtävien laadussa on hyvä peruste nostaa palkkaa.

Toinen looginen syy lisääntynyt osaaminen. Mitä enemmän osaat ja asiantuntevampi olet omalla alallasi sekä työtehtävissäsi, sitä arvokkaampi olet työnantajallesi. Tämän tulisi näkyä myös palkassasi.

Kolmanneksi hyväksi perusteluksi voidaan listata hyvät työsuoritukset. Jos sinulla on näyttää erinomaisia suorituksia viime ajoilta, voit hyödyntää niitä. Kukaan työnantaja ei halua menettää erinomaista työntekijää.

Työnantajan perustelut

Työnantaja ei tarvitset palkankorotuksen eväämiseksi perusteluita, mutta niitä kannattaa pyytää joka tapauksessa. Esitä asia niin, että haluat kehittää itseäsi paremmaksi työntekijäksi jolloin työnantajasi varmasti haluaa antaakin vinkkejä.

Jos tiedät, että pomosi on yleisesti hyvin negatiivisesti suhtautuva palkankorotuksiin, kannattaa hänen perusteluihinsa varautua ennakkoon. Tärkeintä on pitää keskustelu mahdollisimman positiivisena ja kertoa ennakoivasti mahdollisimman paljon hyviä asioita, jotka kumoavat hänen mahdolliset perustelunsa. Lopulta on aina parasta, jos voit taloudellisella hyödyllä kertoa päätöksen olevan järkevä.

Perusteluita kannattaa kumota, mutta ei väittää vastaan. Selitä kuinka mielestäsi asia on jo ratkaistu tai voidaan ratkaista.

Kuinka perustelet palkankorotuksen

Hyviä perusteluita tarvitaan ja mielellään konkreettisia esimerkkejä, sillä työnantaja ei varsinkaan isommissa organisaatioissa pysty seuraamaan jokaisen työntekijän työpanosta. Tässä on toimiva 3 askeleen prosessi, jonka mukaan voit edetä perusteluiden kanssa.

1. Työn vaativuuden muutokset tai osaamisen lisääntyminen. Kerro kuinka työnkuvasi on muuttunut tai millaista uutta osaamista olet kerännyt. Voit tuoda neuvotteluun raportteja työtehtävistä tai projekteista, sekä esimerkiksi todistuksia koulutuksista tai hyviä palautteita kouluttajilta.

2. Kuinka hyvin olet suoriutunut työtehtävistä. Tämä on arvioiva osuus, jossa kannattaa käydä avointa keskustelua sekä näyttää mahdollisia positiviisia arviointia lähimmiltä kollegoilta, asiakkailta tai lähimmältä esimieheltä. Lisäksi muut yrityksessä käytettävät mittarit ja niiden mukaiset hyvät suorituksen on järkevää esittää. Ole tämän lisäksi valmis keskustelemaan suorituksesta ja kerro miten olet onnistunut parantamaan sitä viime kuukausina ja kuinka aiot jatkaa sitä.

3. Pyydä palautetta ja kumoa vastaväitteitä. Anna esimiehesi esittää kysymyksiä sinulle ja vastaa parhaasi mukaan. Pyydä palautetta toiminnastasi sekä esimerkkejä kuinka voisit parantaa tai kehittää itseäsi vielä lisää.

Jos haluat, voit hyödyntää ilmaista hakemuspohjaamme palkkaneuvotteluja valmistaumista varten.

Leave A Response

* Denotes Required Field