Palkkapyyntö

Palkkapyyntö esitetään palkkaneuvotteluissa tai palkankorotushakemuksen osana. Pyyntö täytyy pohjautua hyviin perusteluihin.

Perusteluita miettiessä tyätyy katsoa kokonaiskuvaa, ei pelkästään omaa toivetta suuremmasta euroluvusta. Perusteluihin löydät hyvin vinkkejä lisää sivuiltamme. Itse palkankorotuksen summaa miettiessä tulisi katsoa millainen palkitseminen on kyseessä. Sehän palkka lopulta on, palkinto hyvästä työstä.

Käy läpi nykyisen palkkauksen mahdollisia lisiä, korvauksia ja bonuksia. Käy läpi työaikasi ja selvitä työn vaativuutta. Käy läpi mitä voit tarjota työnantajallesi. Näistä asioista voit muodostaa tunti – tai kuukausipalkkavaatimusta.

Lisäksi on myös mahdollista ottaa peruspalkan päälle jonkinlainen tulospohjainen palkkausjärjestelmä.

Palkkapyyntöön vaikuttavia asioita, jotka sinun tulisi ottaa huomioon

1. Mikä on työnkuvasi? Onko työssäsi selkeät tavoitteet, miten niiden seuranta hoidetaan eli millaisia mittareita on käytössä?

2. Miten nykyinen palkkasi on perusteltu, mistä se muodostuu?

3. Kenelle olet vastuullinen ja mistä asioista?

4. Mistä asioista vastaat täysin itse?

5. Onko muita palkkaan sisältyviä asioita? Entä työaikaasi? Käytätkö työaikaa matkustamiseen vai kuuluuko se omaan aikaasi? Teetkö ylitöitä paljon? Miten työaikaasi seurataan? Onko työaika täsmällinen vai juostava tilanteiden mukaan?

6. Millaisia työetuja saat? Onko sinulla työpaikkaruokailua, saatko puhelimen tai tietokoneen, saatko matkakuluja etuina, sisältyykö työsuhdeauto, saatko terveydenhuoltopalvelu tai kuntosalietuja? Listaa kaikki etusi.

7. Kuulutko minkään työehtosopimuksen piiriin? Muista, että työehtosopimus takaa vähimmäisvaatimukset, voit neuvotella aina sen päälle. Jos et kuulu työehtosopimuksen alaisuuteen, voit saada vinkkiä vastaavan alan sopimuksista ja sovittavista asioista. Silloin sinun täytyy itse hoitaa sopiminen. Seuraavassa kappaleessa vinkkejä sinulle.

Mitä tulee ottaa huomioon, jos et ole työehtosopimuksen alainen?

  • Onko työpaikallasi yleinen käytäntö palkkaneuvotteluista tai palkankorotuksesta? Esimerkiksi vuosittain. Selvitä kuinka usein ja mitä periaatteita käytetään. Usein tämä liittyy seuraavan vuoden budjetointiin eli yleinen ajankohta on loka-marraskuun alkupuolella.
  • Mitä lisiä maksetaan?
  • Miten ylitöihin suhtaudutaan? Korvataanko ne suoraan vai pitääkö asiasta neuvotella? Ylityökorvaus voi olla kiinteä. Selvitä mitä se käytännössä tarkoittaa, esim kuinka monta tuntia se vastaa?
  • Korvataanko työasioihin liittyvää matkustamista? Ja millä tavalla?
  • Saatko palkallista lastenhoitovapaata?
  • Saatko lomarahoja? (lomaltapaluurahaa)
  • Saatko vanhempainvapaasta korvauksia ja millä perusteella?

Muutama vinkki palkkaneuvotteluihin

1. Onko työnkuvasi muuttunut tai laajentunut? Oletko saanut lisää vastuita, kuten lisää tai uusia asiakkuuksia, projekteja tai hallinnollisia tehtäviä?

2. Onko osaamisesi lisääntynyt?

3. Oletko saavuttanut hyviä tuloksia?

4. Kuinka olet kehittynyt työssäsi?

5. Ovatko työaikasi lisääntyneet? Teetkö paljon ylitöitä?

6. Oletko päässyt tavoitteisiisi? Miten olet seurannut niitä?

7. Minkälainen rooli sinulla on työpaikallasi? Mitä kollegasi sanoisivat sinusta? Oletko edistänyt työkulttuuri jollain tavalla?

Leave A Response

* Denotes Required Field