Pelko palkankorotuksen esteenä

Suomessa palkkaan ja työhön liittyy paljon henkilökohtaisuuksia. Palkkaa pidetään salaisena ja työpaikkaa kiitellään, jos sellainen on. On fakta, että kaikille työnhakijoille ei ole juuri sitä työtä mitä he haluaisivat, mutta työpaikkoja silti on. Tästä kulttuurista on muodostunut ajatus, että työstä pitää olla niin kiitollinen, että palkasta ei voida puhua, tai todellakaan pyytää palkankorotusta

Koska palkat ovat lähes täydellisiä salaisuuksia, liittyy niihin erilaisia ennakkoluuloja ja pelkoja. Voidaan puntaroida kollegojen palkkoja, saavatko he kenties enemmän tai jopa vähemmän palkkaa kuin itse? Mitä jos olen palkkakuopassa? On normaalia, että alan ihminen ei tiedä oman alansa palkkatasoista kauhesti, ei edes sitä mistä palkoista voi saada tietoa. Harmittavampaa on, että useat eivät tiedä edes miten oma palkka määräytyy ja muodostuu.

On todennäköistä, että jo tieto palkkauksen perusteista ja avoimempi keskustelu palkkauksesta voisi vaikuttaa työhyvinvointiin sekä työntekijöiden henkilökohtaiseen sitoutumiseen ja menestymiseen. Nyt heiltä puuttuu valta asiasta, jolla on merkittävä vaikutus työhön ja yksityiselämään.

Palkankorotusta saa pyytää kuka tahansa, eikä työnantaja voi antaa kenkää pyytämisen takia. Palkankorotusta tulee pyytää, jos kokee sen olevan ansaittua. Mutta pyydämme niitä silti hyvin vähäisissä määrin ja todella varovaisesti. Työpaikka itsessään on loistava asia, mutta jos tuotat työnantajallesi enemmän hyötyä kuin palkkasi kertoo, on sinulle selkeä syy myös pyytää lisää palkkaa.

Palkkaa kannattaa miettiä juuri samojen perusteiden kautta kuin palkkaneuvottelua. Itsetuntoa oman palkan suhteen kannattaa pönkittää, koska näytämme potevamme kansallista alemmuuden tunnetta asian suhteen. Pohdi omia hyviä puolia, mistä työnantajasi hyötyy. Pohdi omia hyviä suorituksia ja millaisia vastuita työnantaja on antanut sinun harteillesi. Tutustu todella faktoihin, mitä työhösi liittyy.

Palkankorotusta ei kannata odottaa vain liiton toimesta neuvoteltuna. Ota itse vastuu asiasta ja ota se puheeksi. Voit pyytää palkkaneuvottelua koska vain itse sitä haluat. Kerää hyvää palautetta esimieheltäsi ja kollegoiltasi.

Muutama vinkki liikkeelle lähtöön:

1. Tutustu alasi palkkatilastoihin. Älä tyydy keskiarvioon, jos suoriudut työstäsi mielestäsi paremmin.

2. Perustele itsellesi ensin, miksi ansaitsisit palkankorotuksen. Sen jälkeen voit perustella sen työnantajallesi.

3. Varaa ajankohta palkkaneuvottelulle.

4. Suunnittele neuvottelun sisältö etukäteen.

5. Harjoittele etukäteen puolison tai ystävän kanssa. Voit selvittää sillä tavalla mitkä asiat ontuvat esityksessäsi.

6. Lähde positiivisella asenteella neuvotteluun, usko omiin kykyihisi ja siihen, että ansaitset korotuksen.

Leave A Response

* Denotes Required Field