Tulospalkkaus

Palkkaus on palkinto hyvin tehdystä työstä. Sitä voi kuitenkin käyttää myös sitouttamisen välineenä. Hyvä palkka saa työskentelemään ahkerammin. Sitä voi hyödyntää tehokkaimmin, kun työssä on selkeät tavoitteet, joiden mukaan palkkaus määräytyy.

Tulospalkkaus on yksi hyödyllisimmistä palkkauksen muodoista, sillä silloin molemmilla osapuolilla, työntekijällä ja työnantajalla, on selkeät perusteet palkan määrään.

Tulospalkkauksen ottamista osaksi palkankorotusta tai jopa koko palkaksi on yksi hyvin potentiaalinen vaihtoehto, jota kannattaa miettiä. Sen avulla voit osoittaa olevasi sitoutunut saavuttamaan yritykselle tärkeitä asioita.

 Tulospalkkaus tiivistettynä

  • Se voi olla peruspalkkaa täydentäväosa. Silloin se sidotaan sidotaan sinun henkilökohtaisiin tuloksiin. 
  • Tulospalkkaus voi olla myös tulos – tai voittopalkkio. Siihen voi kuulua synteettiset optiot, voitonjakoerät ja osakepohjaiset järjestelmät osana.
  • Muistathan, että palkkiopalkat tai urakkapalkat eivät ole tulospohjaisia palkkioita, vaan normaalia peruspalkkaa sovitusta työstä.

Ohjeita tulospalkkaukseen

Tärkeintä palkkauksessa on selkeys ja läpinäkyvyys. Molempien osapuolinen pitää pystyä ymmärtämään miten palkkaus muodostuu, mitä asioita täytyy tehdä ja nähdä selkeästi hyvillä mittareilla kuinka palkan kertyminen kehittyy. Mahdollisimman yksinkertaiset mittarit ovat tärkeitä, kunhan ne ovat riippuvaisia juuri sinusta. Aivan ylimmän johdon palkkio voi olla sidottuna suoraan yrityksen menestykseksi luettavaan osakekurssiin, sillä heidän katsotaan olevan siitä suoraan vastuussa. Mittari on hyvin selkeä ja yksinkertainen. Myös tavoite on silloin selkeä.

Palkkion on tarkoitus auttaa saavuttamaan tavoitteita eli motivoimaan. Se voi olla myös yhteenkuuluvuuden lisääjä, mikä tarkoittaa ryhmä – tai tiimikohtaisia tulospalkkioita. Silloin tavoitteet luodaan yhteisiksi ja niiden saavuttamiseen vaaditaan yhteistä työpanosta. Mikäli tavoitteet täyttyvät, koko ryhmä saa palkkion.

Tulospalkkauksen tarkoitus on liittyä suoraan tehtävään työhön. Vain silloin se voi vaikuttaa työsuoritukseen. On tärkeää, että tavoitteet löytyvät henkilökohtaisella tasolla mahdollisimman selkeästi, mutta samalla niiden tulisi olla linjalla koko yrityksen tavoitteisiin eli strategiaan.

Hyvän tulospalkkauksen mittareita

1. Selkeä järjestely palkitsemiseen. Työntekijän täytyy ymmärtää ja nähdä, että hänen työllä on merkitystä joka päivä.

2. Yksinkertainen järjestely palkkion muodostamiseen. Palkkamäärän muodostumisen tulee olla selkeää ja riittävää. Työntekijän täytyy nähdä miten ja kuinka paljon palkkaa kertyy jatkuvasti. Palkkamäärän täytyy olla riittävä, jotta se motivoi. Työnantajalle tulospalkkauksessa palkkion suuruuden pitää näkyä selkeästi yrityksen kannalta ansiokkailla töillä.

3. Palkkauksen tulee olla osana yksilön kehitystä ja yrityksen tavoitteita. Ne yhdistettynä kaikki voittavat. Työntekijä pääsee koko ajan pidemmälle ja kasvattaa osaamistaan. Yritys pääsee myös eteenpäin ja kohti tavoitteitaan.

Muistilista työntekijälle tulospalkkauksesta

Tärkeintä on tietää mihin sitoutuu ja selkeyttää itselle onko palkka riittävän motivoiva. Jossain palkkausjärjestelmissä on liian paljon tulkinnanvaraa. Asiaa täytyy pohtia monesta näkökulmasta, kuten verotuksellisista asioista. Jossain osakepohjaisissa palkkioissa voi haasteeksi muodostua osakkeiden lunastushinta määrittelyineen.

Tulospalkkaus on erittäin toimiva, mutta työnantajilla varsinkin suurissa yrityksissä on halu yrittää sitouttaa työntekijä liian kovilla keinoilla, eikä pelkästään motivoivilla tavoitteilla. Silloin esimerkiksi työsuhde-etuihin sisällytetään rangaistuksia, jos työntekijä haluaakin irtisanoutua. Tämä tarkoittaa usein sitä, että joutuisit maksamaan työsuhdeauton tai vaikka kuntosalikortin itse jälkikäteen. Lisäksi monet sopimukset sisältävät maksimi kilpailukiellon.

Mahdolliset ongelmat ilmenevät usein silloin, kun työntekijä on lähdössä yrityksestä. Osakepohjainen palkitsemisjärjestelmä saattaa sisältää pitkän osakassopimuksen, jossa voi olla kilpailukieltosopimus. Työntekijä voi joutua maksamaan jäljellä olevat työsuhdeauton leasingmaksut, jos hän jättää yrityksen kesken auton leasingkauden.

Pienissä yrityksissä neuvottelu on varmasti yksinkertaisempaa ja helposti sovittavampaa. Silloin myös työnantajan kannalta ratkaisu voi olla paras, koska työntekijä on hänelle aina iso sijoitus. Jos uskot kykyihisi todella paljon, suosittelemme tarjoamaan tulospohjaista palkkausta vaikka vain osaksi palkankorotusta.

Leave A Response

* Denotes Required Field