Ylityöt

Osana palkankorotusprosessia on tehdä kattava selvitystyö ennen palkkapyynnön esittämistä palkkaneuvotteluissa. Erilaisten korvausten läpikäyminen on osa sitä. Ongelma on, että osaa lisistä ja korvauksista ei hahmoteta edes työsuhde-eduiksi. Osassa yrityksissä myös oletetaan joidenkin uhrauksien kuuluvan työpaikkakulttuuriin.

Ylityöt ovat yksi merkittävä osa nykypäivää. Lisää vastuuta ja suurempi tuotantomäärä tarkoittaa enemmän tehtävää työtä. Se tarkoittaa ylitöitä useimmille.

Joillakin aloilla työehtosopimus määrittelee asian tarkasti, mutta muilla aloilla voidaan kulkea harmaalla alueella asian suhteen. Jatkuvat ylityöt ovat hyvä mahdollisuus ottaa palkankorotus esille.

Miksi ylitöistä kannattaa pyytää korvausta?

Työaika on työaikaa, tehtiin sitä enemmän kuin 8 tuntia tai ei. Jos työtä tarvitsee tehdä yli normaalin työajan, vaikka se olisi joustava, tarkoittaa se, että tehty työ on hyvin merkityksellistä. Siitä tulisi saada korvaus.

Voidaan myös laskea kuinka paljon merkittävä summa ylityökorvauksen saamatta jättäminen maksaa sinulle. Muutamakin tunti joka viikko työurasi aikana tarkoittaa kymmeniä tuhansia euroja menetettyjä tuloja sen 30-40 vuoden aikana, mitä vietämme työelämässä. Kolme tuntia viikossa voi tarkoittaa hieman keskipalkkaa suurempaa tuloa tekevälle yli 150 000 euron menetystä ansioina koko uran aikana.

Korvaamattomat ylityöt vaikuttavat myös eläkkeeseen. Eläke jää pienemmäksi kuin mitä se voisi olla. Kolmen ylityötunnin viikkotahdilla se voi tarkoittaa reilu 100 euroa pienempää eläkettä, mitä eläkkeesi voisi olla.

Ylityökorvausten puutos vaikuttaa myös muihin etuihin, mitkä ovat riippuvaisia ansioista. Näitä ovat esimerkiksi sairauspäiväraha tai vanhempainvapaat.

Yleisiä asioita ylityöstä

  • Laki määrää pisimmän mahdollisen säännöllisen työajan, mikä on 8 tuntia vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa. Ylityö on sen ylitse menevää aikaa.
  • Ylityö on myös aikaa, mikä syntyy työstä joka tehdään määräajan puitteissa, mutta ylittäen samalla säännöllisen työajan, jotta työ valmistuisi ajoissa. Silloin erillistä ylityötä ei ole pyydetty vaan se sisältyy oletuksena.
  • Ylityö tehdään yleensä työantajan toiveesta.
  • Kaikista ylitöistä tulisi maksaa ylityökorvaukset.
  • Ylityön voi korvata myös korotetulla vapaalla.
  • Ylityökorvaus on yleensä 50 % korotettua palkkaa kahdelta ensimmäiseltä tunnilta ja 100 % seuraavilta.

Näitä asioita kannattaa tarkistaa oman alan työehtosopimuksesta sekä oman alasi ja yrityksesi yleisistä käytännöistä.

Leave A Response

* Denotes Required Field